ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Υπολογισμός προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 15-05-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρ. Πρωτ.: οικ. 20680/814
ΘΕΜΑ:
Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου.
Σε συνέχεια των υπ΄ αριθ. Φ.80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016 (ΑΔΑ ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω) και οικ. 15726/605/05-04-2017 (ΑΔΑ 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ) εγκυκλίων και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου, σύμφωνα με την παρ.β του άρθρου 28 του Ν.4387/2016 , σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Με την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη « Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου 40, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων».

Β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε συνημμένα,

Πίνακες μηνιαίων κατά κεφαλήν, κατά το διάστημα 2002-2016 κοινωνικών πόρων υπέρ των τομέων ασφάλισης των αντίστοιχων τ. ταμείων αυτοαπασχολουμένων. Σημειώνουμε ότι το ποσό του κοινωνικού πόρου δίδεται ετησίως για 12 μήνες. Η προσαύξηση των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών υπολογίζεται με διαίρεση του κατά κεφαλήν ποσού του κοινωνικού πόρου δια 0,20 (ποσοστό εισφοράς 20%, π.χ. 48,32/0,2 = 241,60 €). Οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με πολλαπλασιασμό του μηνιαίου ποσού επί 12 (241,60 € χ 12 = 2.899,20 €). Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο.

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣτ. ΕΤΑΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
2002
48,32
44,17
0,20
2003
57,57
53,45
0,24
2004
52,65
607,59
0,34
2005
40,19
143,90
0,36
2006
46,27
166,88
0,39
2007
62,01
191,06
0,67
2008
57,80
202,56
0,62
2009
89,49
307,88
0,63
2010
67,16
165,39
0,61
2011
40,73
133,41
4,24
2012
35,35
106,46
0,27
2013
26,31
96,18
0,05
2014
28,15
66,53
0,29
2015
13,03
59,30
0,28
2016
3,18
24,12
0,25
τ. ΟΑΕΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΟΣΟ
OAEE
ΟΑΕΕ- ΤΣΑ
ΟΑΕΕ -ΤΑΕ
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
ΟΑΕΕ-ΤΑΕΑΠΙ
2002
69,51
2,99
3,71
2003
44,74
2,91
3,61
2004
31,75
2,76
3,59
2005
18,22
2,60
3,62
2006
19,08
3,51
3,55
2007
6,54
27,08
2008
6,32
0,12
1.685,14
2009
6,48
0,13
384,52
2010
1,28
0,18
54,80
2011
1,03
0,58
204,16
2012
2,40
0,54
0,00
2013
4,33
0,77
0,00
2014
0,01
0,63
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός