ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"!!!

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Διαμόρφω ση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων


Διαμόρφω ση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.


ΣΧΕΤ. H με αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο.Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:

• το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ,

• το άρθρο 142 παράγραφος 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής , ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,

σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 12.01.2018 έως και 25.01.2018. Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει .

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 74 παράγραφος 2γ του Καν. 952/2013.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα
Κωδικός ΣΟ (TARIC)
Περιγραφή εμπορευμάτων
Περίοδος ισχύος
Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)
0701 90 50
Πατάτες πρώιμες
01/01 - 30/06
-
0703 10 19
Κρεμμύδια
01/01 - 31/12
153,82
0703 20 00
Σκόρδα
01/01 - 31/12
140,38
0708 20 00
Φασόλια
01/01 - 31/12
123,39
0709 20 00 10
Σπαράγγια:
- πράσινα
01/01 - 31/12
371,09
0709 20 00 90
Σπαράγγια:
- άλλα
01/01 - 31/12
513,77
0709 60 10
Γλυκοπιπεριές
01/01 - 31/12
102,99
0714 20 10
Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση
01/01 - 31/12
78,19
0804 30 00 90
Ανανάδες
01/01 - 31/12
84,63
0804 40 00 10
Αχλάδια της ποικιλίας avocats
01/01 - 31/12
216,82
0805 10 20
Πορτοκάλια γλυκά
01/06 - 30/11
-
0805 20 10 05
Κλημεντίνες (clementines)
01/03 - 31/10
-
0805 20 30 05
Monreales και Satsumas
01/03 - 31/10
-
0805 20 50 07
0805 20 50 37
Μανταρίνια και Wilkings
01/03 - 31/10
-
0805 20 70 05
0805 20 90 05
0805 20 90 09
Tangerines και άλλα
01/03 - 31/10
-
0805 40 00 11
0805 40 00 31
Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : - λευκά
01/01 - 31/12
85,14
0805 40 00 19
0805 40 00 39
Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : - ροδόχροα
01/01 - 31/12
80,09
0805 50 90 11
0805 50 90 19
Γλυκολέμονα(ϋ΄£/Ί/5 aurantifolia, citrus latifolia )
01/01 - 31/12
155,18
0806 10 10
Επιτραπέζια σταφύλια
21/11 - 20/07
257,54
0807 11 00
Καρπούζια
01/01 - 31/12
56,69
0807 19 00 50
Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can-talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
01/01 - 31/12
86,82
0807 19 00 90
`Αλλα πεπόνια
01/01 - 31/12
107,22
0808 30 90 10
Αχλάδια:
- Nashi (Pyrus pyrifolia)
- Ya (Pyrus bretscheideri)
01/05 - 30/06
_
0808 30 90 90
Αχλάδια:
- άλλα
01/05 - 30/06
_
0809 10 00
Βερίκοκα
01/01 - 30/05 και 01/08 - 31/12
288,39
0809 30 10
Νεκταρίνια
01/01 - 10/06 και 01/10 - 31/12
329,66
0809 30 90
Ροδάκινα
01/01 - 10/06 και 01/10 - 31/12
344,55
0809 40 05
Δαμάσκηνα
01/10 - 10/06
194,73
0810 10 00
Φράουλες
01/01 - 31/12
225,13
0810 20 10
Σμέουρα
01/01 - 31/12
1013,57
0810 50 00
Ακτινίδια (κίουι)
01/01 - 31/12
210,98

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός